Ved køb på webshoppen har du en fortrydelsesret på 14 dage. De 14 dage tæller fra den dag du modtager varen. For at returnere i tide skal du enten have returneret varen eller have informeret os på webshop@mdk-munderingskompagniet.com omkring din fortrydelse inden de 14 dage fra du har fået varen i hænderne. Varen skal som udgangspunkt returneres i samme stand og mængde, som da du modtog den og gerne returneres i original emballage. Såfremt dette ikke er tilfældet eller varen har været håndteret på anden måde, end det var nødvendigt, for at kunne fastslå varens art, egenskaber og den måde, som den fungerer på, tilbagebetales købsbeløbet kun delvist. Der vil i et sådant tilfælde blive foretaget en individuel konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En eventuel værdiforringelse fratrækkes herefter varens oprindelige pris. 

Ved returnering bedes du vedlægge en udfyldt returformular, som medfulgte i pakken da du modtog den. 

Returadressen er følgende: 

MDK / Munderingskompagniet
c/o CPH Fashion People ApS
Trelleborggade 7, 1.
DK-2150 Nordhavn
(Copenhagen, Denmark)

Vi kan ikke holdes ansvarlig for pakker tabt i returfragten. Husk derfor at beholde din postkvittering, til din returforsendelse er blevet behandlet.

Vi tilbagebetaler købsprisen hurtigst muligt efter vi har modtaget varen retur eller senest 14 dage efter vi har modtaget dokumentation for din beslutning om fortrydelse samt dokumentation for varens returnering. Vi tilbagebetaler kun returvaren, såfremt at returvaren lever op til betingelserne for, at retur- og fortrydelsesretten kan udnyttes. Beløbet vil blive automatisk tilbagebetalt til det anvendte betalingskort og du vil modtage en email-kvittering på den angivne emailadresse.

Ombytning

Hvis du ønsker at bytte dit køb til en anden størrelse eller farve, så send os venligst en mail på webshop@mdk-munderingskompagniet.com, så vi kan sikre, at den ønskede størrelse eller farve er til rådighed. Hvis du gerne vil have et andet produkt, vil vi bede dig om at returnere dit oprindelige køb og derefter købe det ønskede produkt. Husk at meddele os om returneringen senest 14 dage efter leveringsdatoen. 

Reklamation

Går en vare i stykker mindre end 2 år efter købet, kan du benytte dig af din reklamationsret. Det gælder, hvis du opdager, at varen opfører sig anderledes, end du blev lovet eller havde grund til at forvente ved købet.

Skulle du ved levering være så uheldig at modtage en forkert eller beskadiget vare, skal du reklamere indenfor rimelig tid, efter du har opdaget manglen dog senest 14 dage fra leveringsdagen. Vi afhjælper vi naturligvis uden ekstra udgifter eller besvær for dig, medmindre det skyldes uagtsom brug, manglende vedligeholdelse eller normal slitage.

Det er en forudsætning for at udnytte reklamationsretten, at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af varen eller af anden skadevoldende adfærd.

Ønsker du at reklamere på en modtaget vare bedes du fremsende fotos samt en beskrivelse af fejlen til vores kundeservicemail webshop@mdk-munderingskompagniet.com, hvorefter vi vil vurdere din sag. Vi forbeholder os ret til, med et enkelt forsøg, at afhjælpe en mangel eller erstatte med en tilsvarende ubeskadiget vare frem for at betale købesummen tilbage. Kontakt os endelig såfremt du har spørgsmål.